close

Konkurs za upis studenata u prvom upisnom roku u školsku 2015/16. godinu

Fakultet za bezbjednost i zaštitu vrši upis studenata na prvi ciklus akademskih studija, u prvu, drugu, treću i četvrtu godinu studija  u školskoj 2015/2016. godini na studijske programe:

 • Bezbjednost i kriminalistika
 • Civilna zaštita
 • Privatna bezbjednost                                                                                                         Opširnije

Novosti na fakultetu

Loading…

Dokumenti za download

Dokumenti za osnovne akademske studije. Kliknite na link ispod da bi ste preuzeli željeni dokument.

Dokumenti za master studije (II ciklus studija). Kliknite na link ispod da bi ste preuzeli željeni dokument.

I GODINA

 • DANA 20.03.2015.godine od 16,00 do 20,00 časova, OSNOVE BEZBJEDNOSTI
 • DANA 21.03.2015.godine od 09,00 do 13,00 časova, ENGLESKI JEZIK
 • DANA 17.04.2015.godine od 16,00 do 20,00 časova, ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST POLICIJE
 • DANA 18.04.2015.godine od 09,00 do 13,00 časova, SOCIOLOGIJA

II GODINA

 • DANA 20.03.2015.godine od 16,00 do 20,00 časova, OSNOVE EKONOMIJE
 • DANA 21.03.2015.godine od 09,00 do 13,00 časova, PREKRŠAJNO PRAVO
 • DANA 17.04.2015.godine od 16,00 do 20,00 časova, UPRAVNO PRAVO-OPŠTI0 DIO
 • DANA 18.04.2015.godine od 09,00 do 13,00 časova, KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

III GODINA

 • DANA 20.03.2015.godine od 16,00 do 20,00 časova, ORGANIZOVANI KRIMINALITET I KORUPCIJA
 • DANA 21.03.2015.godine od 09,00 do 13,00 časova, RADNO PRAVO
 • DANA 17.04.2015.godine od 16,00 do 20,00 časova, PREVENCIJA KRIMINALITETA
 • DANA 18.04.2015.godine od 09,00 do 13,00 časova, BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT

IV GODINA

 • DANA 20.03.2015.godine od 16,00 do 20,00 časova, EKOLOŠKI KRIMINALITET
 • DANA 21.03.2015.godine od 09,00 do 13,00 časova, DETEKTIVSKA DJELATNOST
 • DANA 17.04.2015.godine od 16,00 do 20,00 časova, KRIZNI MENADŽMENT
 • DANA 18.04.2015.godine od 09,00 do 13,00 časova, METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA BEZBJEDNOSNIH POJAVA

Raspored nastave za VANREDNE STUDENTE u ljetnom semestru školske 2014/15 godine

Raspored nastave na MASTER akademskim studijama u ljetnom semestru školske 2014/15 godine

1. SISTEM BEZBJEDNOSTI BiH – Prof.dr Dragomir Keserović 27.03.2015. godine od 16,00-20,00 24.04.2015. godine od 16,00-20,00 2. BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT – Prof.dr Milan Daničić 17.04.2015. godine od 16,00-20,00 22.05.2015. godine od 16,00-20,00 3. KRIMINALISTIKA METODIKA – Prof.dr Dragan Gaćeša 18.04.2015. godine od 09,00-13,00 23.05.2015. godine od 09,00-13,00 4. STUDIJSKI ISTRAŽIVAČKI RAD– Prof.dr Rade Tanjga 28.03.2015. godine od 09,00-13,00 25.04.2015. godine od 09,00-13,00 16.05.2015. godine od 09,00-13,00