NEZAVISNI UNIVERZITET BANJALUKA

FAKULTET ZA BEZBJEDNOST I ZAŠTITU

BANJA LUKA

R a s p i s u j e

KONKURS

za upis studenata na I i II ciklus osnovnih akademskih studija u školskoj 2021/2022. godini

 

Vidi detalje i uslove upisa

Novosti na fakultetu