На основу члана 72., а у вези са чланом 49. став 5. и 6. и чланом 152. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“,
број 73/10; 104/11; 84/12; 108/13; 44/15 и 90/16), д а ј е м

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

1. Студент који није остварио услов за упис наредне године студија из члана 49. став 5. и 6. закона о високом образовању, има право уписа
наредне године у академској 2017/2018. години са правом преноса највише 15 ECTS бодова, без обзира на то колико је предмета исказано
бројем бодова који се преносе или са правом преноса највише два предмета, без обзира на то са колико ECTS бодова су исказани
ти предмети.

2. Према важећим одредбама Закона о високом образовању, ова могућност се односи само на упис у академској 2017/2018. години.

3. Ово обавјештење поставити на огласну таблу и интернет страницу факултета.

Д Е К А Н
Проф. др Слободан С. Жупљанин