Obavještavaju se studenti Fakulteta za bezbjednost i zaštitu da se prijave i polaganje ispita u junsko/julskom ispitnom roku, akademske 2017/18 godine, vrši prema sledećem rasporedu:

I termin

–          Prijava ispita u periodu od 01. do 12.06.2018. g.

–          Polaganje ispita u periodu od 14.06. do 29.06.2018.g.

II termin

–           Prijava ispita u periodu od 22. do 29.06.2018.g.

–          Polaganje ispita u periodu od 02.07. do 13.07.2018. g.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć oko prijave ispita molimo da se javite studentskoj službi ili na telefon:  051 345 910 i 051 345 911 ili na mail: info@fbzbl.net

Uslov za prijavu i izlazak na ispite je da je student izmirio sve dospjele obaveze po osnovu školarine prije prijave ispita ili najkasnije do 08.06.2018. g.

Uplatu školarine možete izvršiti na jedan od niže navedenih žiro računa Fakulteta:

562-099-81232969-22 NLB Razvojna banka
555-100-00167413-92 NOVA BANKA
551-720-22036831-60 UNICREDIT BANK
571-010-00002353-86 KOMERCIJALNA BANKA