Posted by
KONKURS

KONKURS

Na prijedlog Fakulteta za bezbjednost i zaštitu, Nezavisni univerzitet Banja Luka raspisuje: K O N K U R S za izbor u zvanje ASISTENT za užu naučnu oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo – na izborni period 4 godine – 1 izvršilac. Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove: završen […]