Posted by
OBAVIJEST ZA VANREDNE STUDENTE II GODINE

OBAVIJEST ZA VANREDNE STUDENTE II GODINE

OBAVIJEST ZA VANREDNE STUDENTE II GODINE -Osnovi ekonomije- /akademska  2016/2017/ Poštovane kolege-ice! Po nastavnom planu i programu Fakulteta za bezbjednost i zaštiuu, u sklopu predispitnih obaveza je i „obaveza“ izrade seminarskog rada. Vi ste dužni  uraditi seminarski rad kako bi ste mogli položiti ispit iz predmeta Osnovi ekonomije. Kada odaberete temu sa spiska neophodno je […]