Posted by
OBAVIJEST za studente II godine

OBAVIJEST za studente II godine

Smjer Bezbjednost i kriminalistika Osnovi ekonomije Poštovane kolege-ice! Po nastavnom planu i programu Fakulteta za bezbjednost i zaštiu, u sklopu predispitnih obaveza je i „obaveza“ izrade seminarskog rada. Vi ste dužni  uraditi seminarski rad kako bi ste mogli položiti ispit iz predmeta Osnovi ekonomije. Kada odaberete temu sa spiska neophodno je da naziv teme dostavite […]