Posted by
TERENSKA NASTAVA STUDENATA BEZBEDNOSTI I KRIMINALISTIKE I CIVILNE ZAŠTITE

TERENSKA NASTAVA STUDENATA BEZBEDNOSTI I KRIMINALISTIKE I CIVILNE ZAŠTITE

U skladu sa nastavnim planom za 2016/17.god. studenti Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka(studij bezbednosti i kriminalistike i civilne zaštite), posetili su 06.06. ove godine vatrogasnu brigadu u Banjoj Luci. Profesora Radišića i studente upoznao je komandant ove jedinice dipl. ing Saša Majstorović sa njenom opremljenošću, mestom i ulogom u društvu, dosadašnjim aktivnostima i […]