Posted by
KONKURS

KONKURS

Na osnovu člana 5. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik Republike Srpske“, br: 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13) te na osnovu člana 81. stav 2. i člana 82. stav 4. Statuta Nezavisnog univerziteta Banja Luke i Dozvole za rad Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, broj: 07.05/612-87-3-3-3/14, od 15.10.2014. godine, po saglasnosti Senata Nezavisnog univerziteta […]

Posted by
KONKURS

KONKURS

Ekonomski fakultet Nezavisnog univerziteta Banja Luka, vrši upis studenata na prvu godinu prvog ciklusa studija, u školskoj 2017/2018. godini na studijski program: – MENADŽMENT I ORGANIZACIJA. Studijski program MENADŽMENT I ORGANIZACIJA izvodi se kao trogodišnji studij (šestosemestralni) koji je vrednovan sa 180 ECTS bodova i četvorogodišnji studij vrednovan sa 240 ECTS bodova i traje 8 […]