Posted by
OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo javnost da je kandidat Čleković Marko iz Zagreba, izradio završni rad na II (drugom) ciklusu studija – master rad pod nazivom: „Suzbijanje organizovanog kriminala sa posebnim osvrtom na međunarodnu saradnju.“ Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u Biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi ul. Braće Podgornika br. […]