Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavaju se svi zaposleni i studenti Fakulteta za bezbjednost i zaštitu da su neradni dani od 31.12.2018. do 15.01.2019. Prvi radni dan na Fakultetu je 15.01.2019. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi Vam Uprava Fakulteta.

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavaju se vanredni studenti prve, druge i četvrte godine da će se kolokvijalni testovi iz nastavnih predmeta: 1. Organizacija i nadležnost policije održati 22.12.2018. u 11:45; 2. Kriminalistika I – 21.12.2018. u 15:00; 3. Sistem bezbjednosti EU – 26.12.2018. u 09:00; 4. Sistemi bezbjednosti i zaštite – 24.12.2018. godine u 09:00;

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Krunić Slaviša iz Banja Luke, završio završni (master)rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Normativno pravna regulativa obezbjeđenja ličnosti u Republici Srpskoj sa akcentom na ulogu tjelohranitelja “. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Čolić Boban iz Banja Luke, završio završni (master)rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Korupcija u Bosni i Hercegovini sa akcentom na etiološka i fenomenološka obilježja korupcije u Republici Srpskoj“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavaju se vanredni studenti prve i druge godine da će se kolokvij iz nastavnog predmeta Uvod u pravo i Prekršajno pravo umjesto 22.12.2018. godine održati 27.12.2018. godine u 16 časova.

Posted by
Posjeta studenata KBC-u Banja Luka

Posjeta studenata KBC-u Banja Luka

Dana 20.11.2018. godine, studenti Fakulteta za bezbjednost i zaštitu, smjera bezbjednost i kriminalistika sa Doc. dr Draganom Radišićem, posjetili su Univerzitetski klinički centar (UKC) u Banja Luci. U sklopu terenske (praktične) nastave, goste je primio Aleksandar Dunović i upoznao sa radom Službe fizičko-tehničkog obezbjeđenja UKC-a, sa težištem na zaštiti i spašavanju od požara. Studenti su […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

U sladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske obavještavaju se studenti i svi zaposleni Fakulteta za bezbjednost i zaštitu da je 21.11.2018. godine (srijeda) neradni dan radi proslave Rebuličkog praznika Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Vuković Miljan iz Kneževa, izradio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Upravljanje ljudskim potencijalima sa posebnim osvrtom na motivacione tehnike u bezbjednosnim agencijama “. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Jelić Dragana  iz Banja Luke, završila završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Nasilje u porodici sa posebnim osvrtom na grad Prijedor i način otkrivanja i dokazivanja“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Škobalj Aleksandar iz Herceg Novog, završio završni(master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Rukovođenje istragom u suzbijanju organizovanog kriminaliteta“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog radnog […]