Posted by
OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo javnost da je kandidat Pepić Aleksandar iz Banje Luke, izradio završni rad na II (drugom) ciklusu studija – master rad na temu: „Regrutovanje i selekcija kandidata za prijem u policiju.“ Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u Biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi ul. Braće Podgornika br. […]

Posted by
OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo javnost da je kandidat Osmanović Anes iz Odžaka, FBiH/BiH, izradio završni rad na II (drugom) ciklusu studija – master rad na temu: „Značaj policije u otkrivanju krivičnih djela.“ Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u Biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi ul. Braće Podgornika br. 8 Banja […]