Posted by
Posjeta studenata KBC-u Banja Luka

Posjeta studenata KBC-u Banja Luka

Dana 20.11.2018. godine, studenti Fakulteta za bezbjednost i zaštitu, smjera bezbjednost i kriminalistika sa Doc. dr Draganom Radišićem, posjetili su Univerzitetski klinički centar (UKC) u Banja Luci. U sklopu terenske (praktične) nastave, goste je primio Aleksandar Dunović i upoznao sa radom Službe fizičko-tehničkog obezbjeđenja UKC-a, sa težištem na zaštiti i spašavanju od požara. Studenti su […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

U sladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske obavještavaju se studenti i svi zaposleni Fakulteta za bezbjednost i zaštitu da je 21.11.2018. godine (srijeda) neradni dan radi proslave Rebuličkog praznika Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Vuković Miljan iz Kneževa, izradio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Upravljanje ljudskim potencijalima sa posebnim osvrtom na motivacione tehnike u bezbjednosnim agencijama “. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Jelić Dragana  iz Banja Luke, završila završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Nasilje u porodici sa posebnim osvrtom na grad Prijedor i način otkrivanja i dokazivanja“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Škobalj Aleksandar iz Herceg Novog, završio završni(master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Rukovođenje istragom u suzbijanju organizovanog kriminaliteta“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog radnog […]