Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Škobalj Aleksandar iz Herceg Novog, završio završni(master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Rukovođenje istragom u suzbijanju organizovanog kriminaliteta“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog radnog […]