Posted by
Posjeta studenata KBC-u Banja Luka

Posjeta studenata KBC-u Banja Luka

Dana 20.11.2018. godine, studenti Fakulteta za bezbjednost i zaštitu, smjera bezbjednost i kriminalistika sa Doc. dr Draganom Radišićem, posjetili su Univerzitetski klinički centar (UKC) u Banja Luci. U sklopu terenske (praktične) nastave, goste je primio Aleksandar Dunović i upoznao sa radom Službe fizičko-tehničkog obezbjeđenja UKC-a, sa težištem na zaštiti i spašavanju od požara. Studenti su […]