Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavaju se vanredni studenti prve, druge i četvrte godine da će se kolokvijalni testovi iz nastavnih predmeta: 1. Organizacija i nadležnost policije održati 22.12.2018. u 11:45; 2. Kriminalistika I – 21.12.2018. u 15:00; 3. Sistem bezbjednosti EU – 26.12.2018. u 09:00; 4. Sistemi bezbjednosti i zaštite – 24.12.2018. godine u 09:00;

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Krunić Slaviša iz Banja Luke, završio završni (master)rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Normativno pravna regulativa obezbjeđenja ličnosti u Republici Srpskoj sa akcentom na ulogu tjelohranitelja “. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Čolić Boban iz Banja Luke, završio završni (master)rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Korupcija u Bosni i Hercegovini sa akcentom na etiološka i fenomenološka obilježja korupcije u Republici Srpskoj“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi […]