Posted by
Obavještenje

Obavještenje

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske obavještavaju se studenti i svi zaposleni Fakulteta za bezbjednost i zaštitu da je 21.11.2019. godine (četvrtak) neradni dan povodom obilježavanja Dana uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH. D E K A N Prof.dr Slobodan S. Župljanin

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Jovanović Dragiša iz Modriče, završio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Uloga i značaj stacioniranih radara u saobraćaju Zeničko-dobojskog kantona“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Đapić Dejan iz Beograda, završio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Otkrivanje i dokazivanje krivičnog djela razbojništva sa akcentom na krivičnopravni aspekt u Republici Srbiji“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. […]