Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Spahić Jasmin iz Koz. Dubice, završio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Mogućnost primjene poligrafa u privatnoj detektivskoj djelatnosti“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, […]