Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Petrović Rado iz Modriče, završio završni (master) radna II (drugom) ciklusu studija na temu „Metodološki okvir istraživanja oblika borbe protivorganizovanog kriminaliteta“. Zbog novonastale situacije izazvane epidemijom virusa korona javna odbrana završnog(master) rada kandidata Petrović Rada iz Modriče, obaviće se u svečanom amfiteatruFakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, dana 22.05.2020. […]