Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Čelik Bojan iz Doboja, završio magistarski rad na II(drugom) ciklusu studija na temu „Razvoj sistema bezbjednosti i zaštite malih i srednjihpreduzeća“.Javna odbrana magistarskog rada kandidata Čelik Bojan iz Doboja, obaviće se u svečanomamfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, dana 25.05.2020. godine sapočetkom u 10:00 časova. DEKANProf. dr Slobodan […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo svršene studente Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, da će sesvečana dodjela diploma za diplomce prvog cilusa studija, tj. osnovne studije sa 180 i 240ECTS, održati na Dan univerziteta u ponedeljak, 25.05.2020. godine u 11:30 časova uamfiteatru broj 1 Fakulteta za bezbjednost i zaštitu, ulica Braće Podgornik br.8 Banja Luka.Svečana dodjela diploma studentima […]