Posted by
Promocija diplomanata Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta Banja Luka.

Promocija diplomanata Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta Banja Luka.

Dana 25.05.2020. održana je svečana promocija diplomanata Fakulteta za bezbjednost i zaštituNezavisnog univerziteta Banja Luka. Diplome je svečano primilo 22 diplomiranih studenata kojisu stekli zvanje Diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku, 1 student master studija kojije stekao zvanje Master prava – 300 ECTS – Bezbjednost i kriminalistika, kao i 1 studentstudijskog programa Civilna zaštita koji […]