Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Glamočanin Maja iz Banja Luke, završila završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Upravljanje vanrednim situacijama Grada Banja Luka na primjeru poplava“.Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Kužet Svjetlana iz Banja Luke, završila završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Uloga granične policije u suzbijanju kriminaliteta sa posebnim osvrtom na legitimisanje“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika […]