Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Raičević Vladan iz Nikšića, završio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Krijumčarenje droge kao djelatnost organizovanih kriminalnih grupa – krivični i krivičnopravni aspekt“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Laketić Duško iz Kneževa, završio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Metodika otkrivanja i dokazivanja krivičnih djela teške krađe“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, […]