Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Pravilović Nikola iz Kotora, završio završni (master)rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Specifičnosti policijskog sistema u Bosni i Hercegovini“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog radnog dana narednih 15 dana, u vremenu od […]