Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavaju se redovni studenti Fakulteta za bezbjednost i zaštitu da nastava u ljetnom semestru akademske 2020/2021 godine počinje u ponedeljak 01.03.2021. godine prema sljedećem rasporedu: studenti 1. godine  u 08:30 časova; studenti 2. godine  u 09:00 časova; studenti 3. godine  u 08:30 časova; studenti 4. godine  u 09:00 časova.