Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavaju se redovni studenti Fakulteta za bezbjednost i zaštitu da nastava na Fakultetu počinje 19.04.2021. godine prema unaprijed utvrđenom rasporedu.Nastava za vanredne studene odvijat će se prema unaprijed utvrđenom rasporedu 23.04.2021. godine i 24.04.2021.godine.

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavaju se studenti da će ispit iz Kriminalistike I biti održan u utorak 27.04.2021. godine u 12 časova a ispit iz Kriminalistike II u srijedu 28.04.2021. godine u 12 časova. Ispit iz nastavnog predmeta Metodika suzbijanja ekološkog kriminaliteta će se održati u četvrtak 29.04.2021. godine u 12 časova.