Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Car Damir iz Zagreba, završio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Građevinske mjere zaštite na radu sa akcentom na zaštitu od požara“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) radu biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog radnog dana narednih 15 […]