Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Vuković Miljan iz Kneževa, izradio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Upravljanje ljudskim potencijalima sa posebnim osvrtom na motivacione tehnike u bezbjednosnim agencijama “. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Jelić Dragana  iz Banja Luke, završila završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Nasilje u porodici sa posebnim osvrtom na grad Prijedor i način otkrivanja i dokazivanja“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Škobalj Aleksandar iz Herceg Novog, završio završni(master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Rukovođenje istragom u suzbijanju organizovanog kriminaliteta“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog radnog […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Vegar Ivan iz Zagreba, završio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Trgovina ljudima radi seksualne eksploatacije“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog radnog dana […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Džinić Danijel iz Županje, završio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Uzroci i prevencija maloljetničke delinkvencije sa posebnim osvrtom na organizaciju i provođenje slobodnog vremena kod mladih“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na […]

Posted by
Promocija knjige “EKOLOŠKA BEZBJEDNOST”

Promocija knjige “EKOLOŠKA BEZBJEDNOST”

Pozivamo vas da prisustvujete promociji knjige EKOLOŠKA BEZBJEDNOST u izdanju našeg fakulteta, koja će se održati na fakultetu 18.10.2018. godine sa početkom u 11.00 časova. Autor knjige je prof. dr Dragan Gaćeša. U knjizi se, pored ostalog, naročito obrađuju globalne prijetnje životnoj sredini i posljedice po zdravlje ljudi i drugih živih bića. DEKAN Prof.dr Slobodan […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je Mr Zoran Grbić završio doktorsku disertaciju pod nazivom „VERSKO – IDEOLOŠKI KORENI TERORIZMA U RANOJ MUSLIMANSKOJ ZAJEDNICI“. Javna odbrana doktorske disertacije obaviće se dana 06.11.2018. godine sa početkom u 11,00 časova na Nezavisnom univerzitetu u Banjoj Luci u svečanom amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, ul Braće Podgornika br.8. […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavaju se studenti Fakulteta za bezbjednost i zaštitu, da izvođenje nastave u akademskoj 2018/19. godini počinje u ponedeljak, 8.10.2018. po rasporedu koji će biti objavljen u toku iduće sedmice na e-nastavi i oglasnim tablama Fakulteta za bezbjednost i Nezavisnog univerziteta. Dekan Prof. dr Slobodan S. Župljanin

Posted by
Odbrana doktorske disertacije

Odbrana doktorske disertacije

Dana, 06.07.2018. godine na NUBL- Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Banja Luka kandidat Mr Radislav Jovičić odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom ” Sistem bezbjednosti i zaštite Elektroprivrede Republike Srpske”. Uspješnom odbranom doktorske disertacije kandidat je stekao naučno zvanje doktor bezbjednosnih nauka.