Posted by
Promocija diplomanata Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta Banja Luka.

Promocija diplomanata Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta Banja Luka.

Dana 25.05.2020. održana je svečana promocija diplomanata Fakulteta za bezbjednost i zaštituNezavisnog univerziteta Banja Luka. Diplome je svečano primilo 22 diplomiranih studenata kojisu stekli zvanje Diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku, 1 student master studija kojije stekao zvanje Master prava – 300 ECTS – Bezbjednost i kriminalistika, kao i 1 studentstudijskog programa Civilna zaštita koji […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Čelik Bojan iz Doboja, završio magistarski rad na II(drugom) ciklusu studija na temu „Razvoj sistema bezbjednosti i zaštite malih i srednjihpreduzeća“.Javna odbrana magistarskog rada kandidata Čelik Bojan iz Doboja, obaviće se u svečanomamfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, dana 25.05.2020. godine sapočetkom u 10:00 časova. DEKANProf. dr Slobodan […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo svršene studente Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, da će sesvečana dodjela diploma za diplomce prvog cilusa studija, tj. osnovne studije sa 180 i 240ECTS, održati na Dan univerziteta u ponedeljak, 25.05.2020. godine u 11:30 časova uamfiteatru broj 1 Fakulteta za bezbjednost i zaštitu, ulica Braće Podgornik br.8 Banja Luka.Svečana dodjela diploma studentima […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Petrović Rado iz Modriče, završio završni (master) radna II (drugom) ciklusu studija na temu „Metodološki okvir istraživanja oblika borbe protivorganizovanog kriminaliteta“. Zbog novonastale situacije izazvane epidemijom virusa korona javna odbrana završnog(master) rada kandidata Petrović Rada iz Modriče, obaviće se u svečanom amfiteatruFakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, dana 22.05.2020. […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Novaković Dario iz Kotor Varoši, završio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Značaj fizičke i tehničke komponente privatne bezbjednosti“. Zbog novonastale situacije sa virusom korona javna odbrana završnog (master) rada kandidata Novaković Daria iz Kotor Varoši, obaviće se u svečanom amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, dana 18.05.2020. godine sa početkom u 10:00 časova.