Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Miljević Marko iz Banja Luke, završio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Islamski radikalizam u Bosni i Hercegovini – Nastanak i uticaj na stanje bezbjednosti i kriminaliteta“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na […]

Posted by
Promocija diplomanata Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta Banja Luka.

Promocija diplomanata Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta Banja Luka.

Dana 25.05.2020. održana je svečana promocija diplomanata Fakulteta za bezbjednost i zaštituNezavisnog univerziteta Banja Luka. Diplome je svečano primilo 22 diplomiranih studenata kojisu stekli zvanje Diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku, 1 student master studija kojije stekao zvanje Master prava – 300 ECTS – Bezbjednost i kriminalistika, kao i 1 studentstudijskog programa Civilna zaštita koji […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Čelik Bojan iz Doboja, završio magistarski rad na II(drugom) ciklusu studija na temu „Razvoj sistema bezbjednosti i zaštite malih i srednjihpreduzeća“.Javna odbrana magistarskog rada kandidata Čelik Bojan iz Doboja, obaviće se u svečanomamfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, dana 25.05.2020. godine sapočetkom u 10:00 časova. DEKANProf. dr Slobodan […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo svršene studente Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, da će sesvečana dodjela diploma za diplomce prvog cilusa studija, tj. osnovne studije sa 180 i 240ECTS, održati na Dan univerziteta u ponedeljak, 25.05.2020. godine u 11:30 časova uamfiteatru broj 1 Fakulteta za bezbjednost i zaštitu, ulica Braće Podgornik br.8 Banja Luka.Svečana dodjela diploma studentima […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Petrović Rado iz Modriče, završio završni (master) radna II (drugom) ciklusu studija na temu „Metodološki okvir istraživanja oblika borbe protivorganizovanog kriminaliteta“. Zbog novonastale situacije izazvane epidemijom virusa korona javna odbrana završnog(master) rada kandidata Petrović Rada iz Modriče, obaviće se u svečanom amfiteatruFakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, dana 22.05.2020. […]