Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Kužet Svjetlana iz Banja Luke, završila završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Uloga granične policije u suzbijanju kriminaliteta sa posebnim osvrtom na legitimisanje“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavaju se studenti Fakulteta za bezbjednost i zaštitu da nastava u akademskoj 2020/2021. godini počinje u ponedeljak 05.10.2020. godine prema sljedećem rasporedu: studenti 1. godine  u 9:00 časova; studenti 2. godine  u 10:00 časova; studenti 3. godine  u 11:00 časova; studenti 4. godine  u 12:00 časova. U ponedeljak 05.10.2020. godine uvodno predavanje održaće dekan fakulteta […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Dejanović Sanela iz Doboja, završila završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Trgovina opojnim drogama kao najčešći oblik organizovanog kriminaliteta (BiH – RS)“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Selimović Elmedin iz Vlasenice, završio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Zloupotreba platnih kartica kao vid ispoljavanja cyber kriminala“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Novković Mišo iz Banja Luke, završio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Carinska bezbjednost Bosne i Hercegovine sa osvrtom na krivično djelo krijumčarenje iz čl. 214 KZ BiH – uloga Uprave za indirektno oporezivanje i carine u otkrivanju i sprečavanju“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Krstić Dragoslav iz Šekovića, završio magistarski rad na temu „Korporativna bezbednost kao činilac nacionalne bezbednosti“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u magistarski rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog radnog dana narednih 15 dana, u vremenu od […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Miljević Marko iz Banja Luke, završio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Islamski radikalizam u Bosni i Hercegovini – Nastanak i uticaj na stanje bezbjednosti i kriminaliteta“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na […]