Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavaju se vanredni studenti prve i druge godine da će se kolokvij iz nastavnog predmeta Uvod u pravo i Prekršajno pravo umjesto 22.12.2018. godine održati 27.12.2018. godine u 16 časova.

Posted by
Posjeta studenata KBC-u Banja Luka

Posjeta studenata KBC-u Banja Luka

Dana 20.11.2018. godine, studenti Fakulteta za bezbjednost i zaštitu, smjera bezbjednost i kriminalistika sa Doc. dr Draganom Radišićem, posjetili su Univerzitetski klinički centar (UKC) u Banja Luci. U sklopu terenske (praktične) nastave, goste je primio Aleksandar Dunović i upoznao sa radom Službe fizičko-tehničkog obezbjeđenja UKC-a, sa težištem na zaštiti i spašavanju od požara. Studenti su […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

U sladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske obavještavaju se studenti i svi zaposleni Fakulteta za bezbjednost i zaštitu da je 21.11.2018. godine (srijeda) neradni dan radi proslave Rebuličkog praznika Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Vuković Miljan iz Kneževa, izradio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Upravljanje ljudskim potencijalima sa posebnim osvrtom na motivacione tehnike u bezbjednosnim agencijama “. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Jelić Dragana  iz Banja Luke, završila završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Nasilje u porodici sa posebnim osvrtom na grad Prijedor i način otkrivanja i dokazivanja“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Škobalj Aleksandar iz Herceg Novog, završio završni(master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Rukovođenje istragom u suzbijanju organizovanog kriminaliteta“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog radnog […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Vegar Ivan iz Zagreba, završio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Trgovina ljudima radi seksualne eksploatacije“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog radnog dana […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Džinić Danijel iz Županje, završio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Uzroci i prevencija maloljetničke delinkvencije sa posebnim osvrtom na organizaciju i provođenje slobodnog vremena kod mladih“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na […]

Posted by
Promocija knjige “EKOLOŠKA BEZBJEDNOST”

Promocija knjige “EKOLOŠKA BEZBJEDNOST”

Pozivamo vas da prisustvujete promociji knjige EKOLOŠKA BEZBJEDNOST u izdanju našeg fakulteta, koja će se održati na fakultetu 18.10.2018. godine sa početkom u 11.00 časova. Autor knjige je prof. dr Dragan Gaćeša. U knjizi se, pored ostalog, naročito obrađuju globalne prijetnje životnoj sredini i posljedice po zdravlje ljudi i drugih živih bića. DEKAN Prof.dr Slobodan […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je Mr Zoran Grbić završio doktorsku disertaciju pod nazivom „VERSKO – IDEOLOŠKI KORENI TERORIZMA U RANOJ MUSLIMANSKOJ ZAJEDNICI“. Javna odbrana doktorske disertacije obaviće se dana 06.11.2018. godine sa početkom u 11,00 časova na Nezavisnom univerzitetu u Banjoj Luci u svečanom amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, ul Braće Podgornika br.8. […]