Posted by
OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA

OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA

Dana, 07.05.2019.godine, u kasarni „Kozara“ u Banjoj Luci, održava se manifestacija „DAN OTVORENIH VRATA“, povodom obilježavanja 12.maja, dana Vojske Republike Srpske i 3. Pješadijskog-RS puka OS BiH. Pozivaju se studenti našeg fakulteta da u cilju njegovanja tradicija i kulturno-istorijskog naslijeđa Vojske Republike Srpske (VRS) i srpskog naroda prisustvuju planiranom programu: Obilazak taktičko-tehničkog zbora sa naoružanjem […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Poštovani studenti, nastavnici i saradnici, Obavještamo vas da su zbog obilježavanja Vaskrsa i Međunarodnogdana rada, u skladu sa Zakonom o Praznicima Republike Srpske iodlukom rektora Nezavisnog univerziteta Banja Luuka, neradni danina Fakultetu za bezbjednost i zaštitu su od 26.04 do 03.05.2019. Želimo vam srećne praznike.

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavaju se redovni i vanredni studenti od I – IV godine studija, da prije prijave i prije utvrđenog termina za polaganje ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku, izmire dospjela dugovanja za školarinu, kako za prethodnu, tako i za tekuću školsku godinu, u protivnom neće moći prijavljivati i polagati ispite u ovom ispitnom roku. Zahvaljujemo na razumijevnaju. […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavaju se svi zaposleni i studenti Fakulteta za bezbjednost i zaštitu da su neradni dani od 31.12.2018. do 15.01.2019. Prvi radni dan na Fakultetu je 15.01.2019. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi Vam Uprava Fakulteta.

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavaju se vanredni studenti prve, druge i četvrte godine da će se kolokvijalni testovi iz nastavnih predmeta: 1. Organizacija i nadležnost policije održati 22.12.2018. u 11:45; 2. Kriminalistika I – 21.12.2018. u 15:00; 3. Sistem bezbjednosti EU – 26.12.2018. u 09:00; 4. Sistemi bezbjednosti i zaštite – 24.12.2018. godine u 09:00;

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Krunić Slaviša iz Banja Luke, završio završni (master)rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Normativno pravna regulativa obezbjeđenja ličnosti u Republici Srpskoj sa akcentom na ulogu tjelohranitelja “. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Čolić Boban iz Banja Luke, završio završni (master)rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Korupcija u Bosni i Hercegovini sa akcentom na etiološka i fenomenološka obilježja korupcije u Republici Srpskoj“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

Obavještavaju se vanredni studenti prve i druge godine da će se kolokvij iz nastavnog predmeta Uvod u pravo i Prekršajno pravo umjesto 22.12.2018. godine održati 27.12.2018. godine u 16 časova.

Posted by
Posjeta studenata KBC-u Banja Luka

Posjeta studenata KBC-u Banja Luka

Dana 20.11.2018. godine, studenti Fakulteta za bezbjednost i zaštitu, smjera bezbjednost i kriminalistika sa Doc. dr Draganom Radišićem, posjetili su Univerzitetski klinički centar (UKC) u Banja Luci. U sklopu terenske (praktične) nastave, goste je primio Aleksandar Dunović i upoznao sa radom Službe fizičko-tehničkog obezbjeđenja UKC-a, sa težištem na zaštiti i spašavanju od požara. Studenti su […]

Posted by
Obavještenje

Obavještenje

U sladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske obavještavaju se studenti i svi zaposleni Fakulteta za bezbjednost i zaštitu da je 21.11.2018. godine (srijeda) neradni dan radi proslave Rebuličkog praznika Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.