„BRIJUNI – 2017“
U organizaciji Centra za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Fondacije Fridrich Ebert održan je
21. međunarodni naučni skupNACIONALNE MANJINE , MIGRACIJE I SIGURNOST U DEMOKRATSKIM DRUŠTVIMA u hotelu „NEPTUN“ 18 do 21. 05. 2017.g.
Predsjednik organizacijonog odbora je bio prof. dr Sinisa Tatalović sa FPZG.
Rad se odvijao u pet panela. Skupu su prisustvovali eminentni naucnici iz oblasti međunarodnih odnosa , političkih nauka, bezbjednosti…
iz Zagreba , Beograda, Ljubljane, Podgorice, Sarajeva ,Splita ,Banja Luke, Brna ,Ontarija.
Naš Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banja Luka , predstavljao je doc.dr Dragan Radišić, sa temom: SIGURNOSNI I DRUGI RIZICI KAO
POSLEDICA MIGRANTSKE KRIZE.
Nesumnjivo najviše pažnje privukla su izlaganja , prof. dr Miroljuba Jevtića sa FPN u Beogradu sa temom: Religija kao činilac integracije
migranata u europsko kulturno okruženje i izlagane gosp. dr Jasminke Simić, urednice informativnog programa RTS
(expert za medjunarodne odnose – sa težištem na Kinu),
sa temom: Kraj posthladnoratovske ere: izazovi za globalizaciju i slobodnu trgovinu.
Prema ocjeni profesora Radišića i profesora Miloša Šolaja sa FPN u Banjoj Luci, ovaj međunarodni naučni skup, dobro je pripremljen i u potpunosti
ispunio očekivanja, te otvorio perspektivu saradnje u ovom regionu i šire.