Ekonomski fakultet Nezavisnog univerziteta Banja Luka, vrši upis studenata na prvu godinu prvog ciklusa studija,
u školskoj 2017/2018. godini na studijski program:

– MENADŽMENT I ORGANIZACIJA.

Studijski program MENADŽMENT I ORGANIZACIJA izvodi se kao trogodišnji studij (šestosemestralni)
koji je vrednovan sa 180 ECTS bodova i četvorogodišnji studij vrednovan sa 240 ECTS bodova i traje 8 semestara.

Po završetku studija studenti stiču zvanja:

 • Diplomirani inženjer organizacije rada – 180 ECTS i
 • Diplomirani inženjer organizacije rada – 240 ECTS.

USLOVI UPISA

Prva godina studija:

Na prvu godinu studija, na studijski program MENADŽMENT I ORGANIZACIJA , mogu se upisati kandidati koji je završili četvorogodišnju srednju školu.
Za upis je potrebno priložiti:

 1. diplomu o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerena kopija),
 2. svjedočanstva za sve razrede iz srednje škole (originali ili ovjerene kopije),
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. uvjerenje o državljanstvu
 5. ljekarsko uvjerenje,
 6. dvije fotografije veličine 4×6 cm

Druga i treća godina studija:

Na drugu i treću godinu studija mogu se upisati kandidat koji su završili višu školu ili se želi prepisati sa nekog drugog fakulteta ili visoke škole,
srodnog studijskog programa.

Kandidati koji se upisuju na drugu ili treću godinu studija dužni su priložiti:

 1. uvjerenje o položenim ispitima na visokoškolskoj ustanovi koju su prethodno pohađali,
 2. nastavni plan i program po kome su pohađali prethodne studije i
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. ljekarsko uvjerenje,
 5. dvije fotografije veličine 4×6 cm

Mjesto i način upisa:

Upis će se obavljati u studentskoj službi Fakulteta za bezbjednost i zaštitu u Banjoj Luci, na adresi: ulica Braće Podgornika br. 8.
(naselje Lazarevo). Sva obavještenja mogu se dobiti u  studentskoj službi na navedenoj adresi ili na telefonske brojeve
051/345-910, 051/345-911 i 051/308-761, kao i na mail: info@fbzbl.net  i student.info@fbzbl.net  i web.str. www.fbzbl.net

Termini održavanja  prijemnog ispita za upis na prvu godinu Ekonomskog fakulteta biće naknadno objavljeni ili saopšteni prilikom podnošenja
prijave za upis u Studentskoj službi.

Vrijeme upisa:

Upis studenata u prvom upisnom roku  počinje od 01. 06.2017. godine i traje do popune.