Na osnovu člana 5. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik Republike Srpske“, br: 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13) te na osnovu
člana 81. stav 2. i člana 82. stav 4. Statuta Nezavisnog univerziteta Banja Luke i Dozvole za rad Ministarstva prosvjete i kulture
Republike Srpske, broj: 07.05/612-87-3-3-3/14, od 15.10.2014. godine, po saglasnosti Senata Nezavisnog univerziteta Banja Luka,
Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, raspisuje

K O N K U R S

za upis studenata u prvom upisnom roku u školsku 2017/18. godinu

Fakultet za bezbjednost i zaštitu vrši upis studenata na prvom ciklusu studija, na prvu, drugu, treću i četvrtu godinu studija
u školskoj 2017/2018. godini na studijske programe:

– Bezbjednost i kriminalistika;

– Civilna zaštita i

– Privatna bezbjednost.

Studijski program Bezbjednost i kriminalistika izvodi se kao trogodišnji studij (šestosemestralni) koji je vrednovan
sa 180 ECTS bodova i četvorogodišnji studij vrednovan je sa 240 ECTS bodova
i traje 8 semestara.

Po završetku studija studenti stiču zvanja:

 • Diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku – 180 ECTS i
 • Diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku – 240 ECTS

Studijski program Privatna bezbjednost izvodi se kao trogodišnji, vrednovan sa 180 ECTS bodova.

Po završetku studija, studenti stiču zvanje:

– Diplomirani menadžer za privatnu bezbjednost – 180 ECTS.

Studijski program Civilna zaštita izvodi se kao trogodišnji, vrednovan sa 180 ECTS bodova.

Po završetku studija, studenti stiču zvanje:

– Diplomirani menadžer za civilnu zaštitu – 180 ECTS i

USLOVI UPISA

Prva godina studija:

Na prvu godinu studija, na sva tri studijska programa, može se upisati kandidat koji je završio četvorogodišnju srednju školu.
Za upis je potrebno priložiti:

 1. diplomu o završenoj srednjoj školi  (original ili ovjerena kopija),
 2. svjedočanstva za sve razrede iz srednje škole (original ili ovjerene kopije),
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. uvjerenje o državljanstvu
 5. ljekarsko uvjerenje ,
 6. dvije fotografije veličine 4×6 cm

Treća i četvrta godina studija:

Na  treću i četvrtu godinu studija može se upisati kandidat koji je završio višu školu ili se želi prepisati sa nekog drugog
fakulteta ili visoke škole, srodnog studijskog programa.

Na četvtrtu godinu studija upisuju se kandidati sa zvršenim trogodišnjim studijem sa ostvarenih 180 ECTS bodova na Fakultetu
za bezbjednost i zaštitu ili drugoj srodnoj visokoškolskoj ustanovi.

Kandidati koji se upisuju na drugu, treću i četvrtu godinu dužni su priložiti:

 1. dokaz o završenoj višoj školi ili prvom stepenu fakulteta, odnosno dokaz o završenom trogodišnjem studiju ili
  ostvarenih 180 ECTS bodova (ne odnosi se na kandidate koji se prepisuju sa srodnih visokoškolskih ustanova),
 2. uvjerenje o položenim ispitima,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. nastavni plan i program po kome su pohađali prethodne studije i
 5. ljekarsko uvjerenje

 
Mjesto i način upisa:

Upis će se obavljati u studentskoj službi Fakulteta u Banjoj Luci, na adresi ulica Braće Podgorniak br. 8.  (naselje Lazarevo).
Sva obavještenja mogu se dobiti u  studentskoj službi na navedenoj adresi ili na telefonske brojeve 051/345-910, 051/345-911 i
051/308-761, kao i na mail: info@fbzbl.net  i student.info@fbzbl.net  i web.str. www.fbzbl.net

Termini održavanja  prijemnog ispita za upis na Fakultet biće naknadno objavljeni ili saopšteni prilikom podnošenja prijave za
upis u Studentskoj službi.

Vrijeme upisa:

Upis studenata u prvom upisnom roku  počinje od 01. 06.2017. godine i traje do popune.