NEZAVISNI UNIVERZITET BANJALUKA

FAKULTET ZA BEZBJEDNOST I ZAŠTITU

BANJA LUKA

R a s p i s u j e

K   O   N   K   U   R   S

 za upis studenata u drugom upisnom roku u školsku 2016/17. godinu

Fakultet za bezbjednost i zaštitu vrši upis studenata na prvom ciklusu studija, u prvu, drugu, treću i četvrtu godinu studija  u školskoj 2016/2017. godini na studijske programe:

– Bezbjednost i kriminalistika;

– Civilna zaštita i

– Privatna bezbjednost.

Studijski program Bezbjednost i kriminalistika izvodi se kao trogodišnji studij (šestosemestralni) koji je vrednovan sa 180 ECTS bodova i četvorogodišnji studij vrednovan je sa 240 ECTS bodova i traje 8 semestara.

Po završetku studija studenti stiču zvanja:

 • Diplomirani pravnik – 180 ECTS – Bezbjednost i kriminalistika
 • Diplomirani pravnik – 240 ECTS – Bezbjednost i kriminalistika

Studijski programi Civilna zaštita i Privatna bezbjednost, su trogodišnji studiji, traju 6 semestara i vrednovani su sa 180 ECTS bodova.

Po završetku ovih studija studenti stiču zvanja:

– Diplomirani menadžer za civilnu zaštitu – 180 ECTS i

– Diplomirani menadžer za privatnu bezbjednost – 180 ECTS.

 

U  S  L  O  V  I          U  P  I  S  A

Prva godina studija:

Na prvu godinu studija, na sva tri studijska programa, može se upisati kandidat koji je završio četvorogodišnju srednju školu. Za upis je potrebno priložiti:

 1. diplomu o završenoj srednjoj školi,
 2. svjedočanstva za sve razrede iz srednje škole,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. uvjerenje o državljanstvu
 5. ljekarsko uvjerenje (nakon prijema i upisa na Fakultet) ,
 6. dvije fotografije veličine 4×6 cm

Treća i četvrta godina studija:

Na  treću i četvrtu godinu studija može se upisati kandidat koji je završio višu školu ili se želi prepisati sa nekog drugog fakulteta ili visoke škole, srodnog studijskog programa.

Na četvtrtu godinu studija upisuju se kandidati sa zvršenim trogodišnjim studijem sa ostvarenih 180 ECTS bodova na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu ili drugoj srodnoj visokoškolskoj ustanovi.

Kandidati koji se upisuju na drugu, treću i četvrtu godinu dužni su priložiti:

 1. dokaz o završenoj višoj školi ili prvom stepenu fakulteta, odnosno dokaz o završenom trogodišnjem studiju ili ostvarenih 180 ECTS bodova (ne odnosi se na kandidate koji se prepisuju sa srodnih visokoškolskih ustanova),
 2. uvjerenje o položenim ispitima,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. nastavni plan i program po kome su pohađali prethodne studije i
 5. ljekarsko uvjerenje

Mjesto i način upisa:

Upis će se obavljati u studentskoj službi Fakulteta u Banjoj Luci, na adresi Pete kozarske  brigade br. 18.  (na Malti kod Lesnine). Sva obavještenja mogu se dobiti u  studentskoj službi na navedenoj adresi ili na telefonske brojeve 051/345-910, 051/345-911 i 051/308-761, kao i na mail: info@fbzbl.net  i student.info@fbzbl.net  i web.str. www.fbzbl.net

Termini održavanja  prijemnog ispita za upis na Fakultet biće naknadno objavljeni ili saopšteni prilikom podnošenja prijave za upis u Studentskoj službi.

Vrijeme upisa:

Prijave i upis studenata u drugom upisnom roku  će trajati do 30. 09.2016. godine, odnosno do popune.