EKONOMSKI FAKULTET

NEZAVISNOG UNIVERZITETA

BANJA LUKA

R a s p i s u j e

 K   O   N   K   U   R   S

za upis studenata u školsku 2016/17. godinu na studijski program

MENADŽMENT I ORGANIZACIJA

 

Ekonomski fakultet Nezavisnog univerziteta Banja Luka, vrši upis studenata na prvu godinu prvog ciklusa studija, u  školskoj 2016/2017. godini na studijski program:

– MENADŽMENT I ORGANIZACIJA.

Studijski program MENADŽMENT I ORGANIZACIJA izvodi se kao trogodišnji studij (šestosemestralni) koji je vrednovan sa 180 ECTS bodova i četvorogodišnji studij vrednovan sa 240 ECTS bodova i traje 8 semestara.

Po završetku studija studenti stiču zvanja:

 • Diplomirani inženjer organizacije rada – 180 ECTS i
 • Diplomirani inženjer organizacije rada – 240 ECTS.

U S  L  O  V  I          U  P  I  S  A

Prva godina studija:

Na prvu godinu studija, na studijski program MENADŽMENT I ORGANIZACIJA , mogu se upisati kandidati koji je završili četvorogodišnju srednju školu. Za upis je potrebno priložiti:

 1. diplomu o završenoj srednjoj školi,
 2. svjedočanstva za sve razrede iz srednje škole,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. uvjerenje o državljanstvu
 5. ljekarsko uvjerenje (nakon prijema i upisa na Fakultet) ,
 6. dvije fotografije veličine 4×6 cm

Druga godina studija:

Na drugu godinu studija može se upisati kandidat koji je završio višu školu ili se želi prepisati sa nekog drugog fakulteta ili visoke škole, srodnog studijskog programa.

Kandidati koji se upisuju na drugu godinu studija dužni su priložiti:

 1. uvjerenje o položenim ispitima na visokoškolskoj ustanovi koju su prethodno pohađali,
 2. nastavni plan i program po kome su pohađali prethodne studije i
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. ljekarsko uvjerenje,
 5. dvije fotografije veličine 4×6 cm

 

Mjesto i način upisa:

Upis će se obavljati u studentskoj službi Fakulteta za bezbjednost i zaštitu u Banjoj Luci, na adresi Pete kozarske  sbrigade br. 18.  (na Malti kod Lesnine). Sva obavještenja mogu se dobiti u  studentskoj službi na navedenoj adresi ili na telefonske brojeve 051/345-910, 051/345-911 i 051/308-761, kao i na mail: info@fbzbl.net  i student.info@fbzbl.net  i web.str. www.fbzbl.net

Termini održavanja  prijemnog ispita za upis na Fakultet biće naknadno objavljeni ili saopšteni prilikom podnošenja prijave za upis u Studentskoj službi.

Vrijeme upisa:

Prijave i upis studenata trajaće  do 30. 09.2016. godine, odnosno do popune.