Raspored nastave u LJETNOM semestru akademske 2021/22 godine

REDOVNI STUDENTI

PRVA GODINA

PREDMET NASTAVNIKPONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAKSUBOTA
ENGLESKI JEZIKmr Čedomir Knežević 12,30 – 14,00 P+V    
OSNOVI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITEProf. dr Dragomir Keserović
ma Duška Zorić
10,30 – 13,15 P     08,30-11,15 V 
USTAVNO PRAVOProf. dr Siniša Karan ma Slobodanka Kršić 08,30 – 11,15 P08,30 – 10,15 V   
UVOD U MENADŽMENTProf. dr Slobodan S. Župljanin Doc. dr Mladen Dostanić08,30 – 10,15 P    08,30 – 10,15 V  

DRUGA GODINA

PREDMETNASTAVNIKPONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAKSUBOTA
KRIMINOLOGIJAProf. dr Ljiljana Komlenović
Teodora Rajić
   09,00 – 13,45 P + V  
KRIMINALISTIKA IIProf. dr Velibor Bajičić Dr Željko Zorić 09,00 – 11,45 P12,00 – 13,45 V   
UPRAVNO PRAVOProf. dr Milena Simović
ma Slobodanka Kršić
      09,00 – 13,45 P+V 
OSNOVI EKONOMIJEProf. dr Mirjana Stojanović09,00 – 12.45 P+V     

TREĆA GODINA

PREDMETNASTAVNIKPONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAKSUBOTA
BEZBJEDNOSNI MENADžMENTProf. dr Dragan Radišić08,30 – 13,15 P+V     
PREVENCIJA KRIMINALITETAProf. dr Ljiljana Komlenović
Teodora Rajić
  08,30 – 13,15 P+V   
ORGANIZOVANI KRIMINALITET I KORUPCIJAProf. dr Velibor Bajičić
Teodora Rajić
 08,30 – 13,15 P +V      
UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMAProf. dr Žarko Ćulibrk
Dr Željko Zorić
   08,30 – 12,15 P+V  

ČETVRTA GODINA

PREDMETNASTAVNIKPONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAKSUBOTA
EKOLOŠKI KRIMINALITETProf. dr Ljiljana Komlenović
ma Duška Zorić
  09,00 – 12,45      V+P   
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA BEZBJEDNOSNIH POJAVA IDoc. dr Mitja Tanjga   09,00 – 12,45 P+V  
KRIZNI MENADŽMENTProf. dr Žarko Ćulibrk
Dr Željko Zorić  
 09,00 – 12,45 P+V    
IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJAProf. Dr Velibor Bajičić
Doc. dr Goran Selak
Teodora Rajić
    09,00 – 12,45 P+V 
OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE I OBAVJEŠTAJNI RADProf. dr Siniša Đukić
Dr Željko Zorić
09,00 – 12,45 P+V     

TREĆA GODINA-CIVILNA ZAŠTITA

PREDMETNASTAVNIKPONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAKSUBOTA
CIVILNA ZAŠTITA IIProf. dr Dragan Radišić      08,30 – 11,35 P+V 
KRIZNI MENADžMENTProf. dr Žarko Ćulibrk Dr Željko Zorić 09,00 – 12,05 P+V    
BEZBJEDNOSNI MENADžMENTDoc. dr Mladen Dostanić08,30 – 11,35 P+V     
METODIKA SUZBIJANJA EKOLOŠKOG KRIMINALITETAProf. dr Ljiljana Komlenović
ma Duška Zorić  
  11,00 – 14,45 P+V   
UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMAProf. dr Žarko Ćulibrk
Dr Željko Zorić
   08,30 – 11,35 P+V  

ČETVRTA GODINA-CIVILNA ZAŠTITA

PREDMETNASTAVNIKPONEDELjAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAKSUBOTA
ORGANIZACIJA CIVILNE ZAŠTITEProf. dr Dragan Radišić11,00 – 12,10 P+V     
SPASAVANJE OD POPLAVADoc. dr Mladen Dostanić 10,30 – 13,35 P+V    
INDUSTRIJSKA BEZBJEDNOST I ZAŠTITAProf. dr Žarko Ćulibrk
Dr Željko Zorić
  09,00 – 12,05 P+V   
ODRŽIVO UPRAVLJANJE OTPADOMProf. dr Vaso Bojanić   12,30 – 14,35 P+V  

DRUGI CIKLUS STUDIJA

PREDMETNASTAVNIKDATUMVRIJEMEMJESTO
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENTProf. dr Slobodan S. Župljanin
Doc. dr Mladen Dostanić
10.03.
21.04.
19.05.
09.06.
15,00-16,45UČIONA 3
SISTEM BEZBJEDNOSTI BiHProf. dr Žarko Ćulibrk
Prof. dr Dragomir Keserović
09.03.
13.04.
11.05.
08.06.
15,00-16,45UČIONA 3
STUDIJSKI ISTRAŽIVAČKI RADDoc. dr Mitja Tanjga17.03.
14.04.
12.05.
02.06
15,00-16,45UČIONA 3
KRIMINALISTIKA METODIKAProf. dr Ljiljana Komlenović
Dr Željko Zorić
14.03.
11.04.
16.05.
06.06.
15,00-16,45UČIONA 3

LEGENDA: P-predavanja; V-vježbe.

VANREDNI STUDENTI

PRVA GODINA

PREDMETNASTAVNIKDATUMVRIJEMEMJESTO
ENGLESKI JEZIKMr Čedomir Knežević19.03.
16.04.
21.05.
04.06.
08,30-10,45AMFITEATAR
OSNOVI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITEProf. dr Dragomir Keserović
Duška Zorić, MA
18.03.
15.04.
20.05.
03.06.
15,00-17,15AMFITEATAR
USTAVNO PRAVOProf. dr Siniša Karan
Slobodanka Kršić, MA
18.03.
15.04.
20.05.
03.06.
17,15-19,30AMFITEATAR
UVOD U MENADŽMENTProf.dr Slobodan S. Župljanin
Doc. dr  Mladen Dostanić
19.03.
16.04.
21.05.
04.06.
10,45-12,15AMFITEATAR

DRUGA GODINA

PREDMETNASTAVNIKDATUMVRIJEMEMJESTO
KRIMINOLOGIJAProf. dr Ljiljana Komlenović
Teodora Rajić
18.03.
15.04.
20.05.
03.06.
15,00-17,15UČIONA 1
KRIMINALISTIKA IIProf. dr Velibor Bajičić
Dr Željko Zorić
18.03.
15.04.
20.05.
03.06.
17,15-19,30UČIONA 1
UPRAVNO PRAVOProf. dr Milena Simović
Slobodanka Kršić, MA
19.03.
16.04.
21.05.
04.06.
08,30-10,45UČIONA 1
OSNOVI EKONOMIJEProf. dr Mirjana Stojanović19.03.
16.04.
21.05.
04.06.
11,00-12,30UČIONA 1

TREĆA GODINA

PREDMETNASTAVNIKDATUMVRIJEMEMJESTO
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENTProf. dr Dragan Radišić18.03.
15.04.
20.05.
03.06.
17,15-19,30UČIONA 2
PREVENCIJA KRIMINALITETAProf. dr Ljiljana Komlenović
Teodora Rajić
19.03.
16.04.
21.05.
04.06.
08,30-10,45UČIONA 2
ORGANIZOVANI KRIMINALITET I KORUPCIJAProf. dr Velibor Bajičić
Teodora Rajić
18.03.
15.04.
20.05.
03.06. 
15,00-17,15UČIONA 2
UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMAProf. dr Žarko Ćulibrk
Dr Željko Zorić
19.03.
16.04.
21.05.
04.06.
11,00-12,30UČIONA 2

ČETVRTA GODINA

PREDMETNASTAVNIKDATUMVRIJEMEMJESTO
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA BEZBJEDNOSNIH POJAVA IDoc. dr Mitja Tanjga19.03.
16.04.
21.05.
04.06.
09,45-11,15UČIONA 2
EKOLOŠKI KRIMINALITETProf.dr  Ljiljana Komlenović
Duška  Zorić, MA
19.03.
16.04.
21.05.
04.06.
11,15-12,45UČIONA 2
IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJAProf. dr Velibor Bajičić
Doc. dr Goran Selak
Teodora Rajić
18.03.
15.04.
20.05.
03.06.
16,45-18,15UČIONA 2
KRIZNI MENADŽMENTProf. dr Žarko Ćulibrk
Dr Željko Zorić
18.03.
15.04.
20.05.
03.06.
15,00-16,30UČIONA 2
OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE I OBAVJEŠTAJNI RADProf. dr Siniša Đukić19.03.
16.04.
21.05.
04.06.
08,00-09,30UČIONA 2