U vremenu, 15 i 16.04.2006.godine na Univerzitetu VUSU u Plovdivu, Republika Bugarska, održan je naučni skup na kome su učešće uzeli i naši profesori i doktorandi, prof.dr Dragomir Keserović, dekan Fakulteta i doktorand mr Radislav Jovičić. Imali su vrlo zapaženo izlaganje na temu „BiH kao baza islamskim ratnicima (teroristima) za izvršenje napada u Evropi“.