Prvi kolokvijalni test za vanredne studente treće godine  iz predmeta:

Javna bezbjednost održaće se u petak, 24.11.2017. sa početkom u 18.00 časova, a

Maloljetnička delinkvencija održaće se u subotu, 25.11.2017. sa početkom u 8.30 časova.