Kolokvij iz nastavnog predmeta Uvod u pravo za vanredne studente prve godine održaće se 14.12.2016. g. u 16:00 časova.