Fakultet za bezbjednost i zaštitu, kao samostalna viskoškolska ustanova osnovan je 2006. godine na poslovnoj adresi Jovana Dučića 23, da bi 2008. godine Fakultet za potrebe izvođenja studijskih programa kupio zgradu od oko 2000 m2 na adresi Pete kozarske brigade i tako trajno riješio adekvatan poslovni prostor za izvođenje nastavno-obrazovnog procesa.

Svrha osnivanja Fakulteta za bezbjednost i zaštitu je prenos i pružanje naučnog znanja kroz vlastita itraživanja, naučnu saradnju i edukaciju stručnjaka u područjima koje pokrivaju studijski programi koji čine sastavni dio ove ustanove i to: Bezbjednost i kriminalistika, Privatna bezbjednost, Civilna zaštita i  novi studijski program Organizacionih nauka i menadžmenta,  jedini u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini .

Integracija znanja iz pojedinih područja i polja (užih naučnih oblasti)  u visokoškolskom obrazovanju moguća je primjenom novih koncepcija sistemske metodologije i prateće informacijska podrške tog procesa. U globalnom inormacionom društvu potrebno je interdisciplinarno i transdisciplinarno povezivati sva znanja i vještine iz više različitih naučnih disciplina tako da se postiže sinergija saznanja i spoznaja.

Fakultet za bezbjednost i zaštitu utemeljen je kao trajno izvorište naučnih i nastavnih djelatnosti ali i inovativnih tehnologija i usluga koje su potrebne nacionalnom privrednom sektoru, javnoj upravi i državnim organima, a studijski programi izvode se kao redovni i vanredni u svemu usklađeni sa Bolonjskom Deklaracijom i Bolonjskim procesom.

Birajući Fakultet za bezbjednost i zaštitu donijeli ste dobru odluku u životu, jer izabrali ste kvalitet, izabrali ste one koji znaju, koji su se dokazali, oni koji su već dugi niz godina kroz programe cjeloživotnog obrazovanja, kroz neprocjenjivo životno iskustvo postigli da ljestvica kvaliteta u privatnim visokoškolskim ustanovama obrazovanja bude podignuta na zavidni nivo, koja je dohvatljiva samo onima koji svoj uspjeh temelje na predanom radu i zalaganju.

Ako je Vaš izbor nastavak školovanja na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu, odnosno odluka utemeljena na pozitivnoj želji da uspijete u životu, izaberite neki od studijskih programa kao redovni ili kao vanredni studenti i to za:

  • Studijski program Bezbjednosti i kriminalistike,
  • Studijski program Privatne bezbjednosti,
  • Studijski program Civilne zaštite

Dodiplomski studij traje tri, odnosno četiri akademske godine (šest ili osam semestara), a po završetku studija diplomant stiče ukupno 180 ili  240 ECTS bodova u zavisnosti za koji studijski program se odluči.

Na drugom ciklusu studija – master studije  koji traje dvije akademske godine, odnosno VII, VIII, IX i X semestar za diplomante sa 180 ECTS bodova ili jednu akademsku godinu – IX i X semestar za diplomante sa 240 ECTS bodova.