Obavještavamo svršene studente Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, da će se svečana dodjela diploma
za diplomce prvog i drugog ciklusa studija, tj. osnovne i master studije,  održati na Dan univerziteta
u petak, 25.5.2018. u 11:00 časova u amfitetatru broj 1 Fakulteta za bezbjednost i zaštitu, ulica Braće Podgornik br. 8 Banja Luka.

Pozivaju se studenti koji su na ovom Fakultetu diplomirali ranijih godina (2008-2017), a iz bilo kojeg razloga do sada nisu podigli svoje diplome,
da istog dana  dođu na svečanu promociju i preuzmu svoje diplome.

Svečana dodjela diploma doktorantima Fakulteta za bezbjednost i zaštitu održaće se istog dana u 10:00 časova u amfitetaru
broj 6 Nezavisnog univerziteta u ulici Veljka Mlađenovića broj 12e.

Dekanat Fakulteta bezbjednosti