OBAVIJEST o javnoj odbrani završnog-master rada

  1. Kandidat: Rasim Husejnović
  2. Naziv teme: Disciplinska odgovornost i njen uticaj na kvalitet upravljanja ljudskim resursima u policijskim organima u Bosni i Hercegovini
  3. Mjesto odbrane: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Ul. Braće podgornika broj 8. Banja Luka.
  4. Vrijeme odbrane: 20.04.2017. u 12,00 časova.

Završni – Master rad biće dostupan javnosti na uvid od 01 – 15.04.2017. godine
u vremenu od 09,00 do 13,00 časova u biblioteci fakulteta i na internet stranici fakulteta.