Smjer Bezbjednost i kriminalistika
Osnovi ekonomije

Poštovane kolege-ice!

Po nastavnom planu i programu Fakulteta za bezbjednost i zaštiu, u sklopu predispitnih obaveza je i „obaveza“ izrade seminarskog rada.
Vi ste dužni  uraditi seminarski rad kako bi ste mogli položiti ispit iz predmeta Osnovi ekonomije. Kada odaberete temu sa spiska neophodno
je da naziv teme dostavite na meil: bosko.mandic@yahoo.com, kako bi istu odobrio za pisanje. Po izradi seminarskog rada, isti (ukoričen)
dostaviti u studentsku službu do 10.06.2017. godine. Poslije ovog roka seminarski radovi neće se  primati.

Teme za seminarski rad:

  1. Ravnoteža ponude i potražnje
  2. Potražnja i ponašanje potrošača
  3. Agregatna tražnja: potrošnja i investicije
  4. Međunarodna razmjena dobara i usluga
  5. Kretanje cijena
  6. Ekonomske funkcije države u savremenim uslovima
  7. Privredni ciklusi i nezaposlenost – uloga stanovništva u razvoju države
  8. Proizvodnja kao najvažniji segment privrede
  9. Politika uvoza i izvoza

Poštovane kolege-ice odabranu temu dostavite na meil: bosko.mandic@yahoo.com.

Doc. dr Boško Mandić