PREDMET: UVOD U MENADŽMENT

  1. DANA 31.05.2018. GODINE ODRŽAĆE SE REDOVNO PLANIRANO PREDAVANJE SA POČETKOM U 08,30 ČASOVA.
  2. DRUGI KOLOKVIJUM ĆE BITI ODRŽAN DANA 07.06.2018. GODINE SA POČETKOM 09,00 ČASOVA.
  3. ISPITNI ROKOVI U JUNSKO-JULSKOM ROKU SU 28.06.2018. I 12.07.2018. GODINE OD 10,00 ČASOVA.
  4. STUDENTI SU DUŽNI DOSTAVITI SEMINARSKE RADOVE U ŠTAMPANOM OBLIKU NAJKASNIJE DO 11.06.2018. GODINE (STUDENTI MOGU DOSTAVITI SEMINARSKE RADOVE NA PRELIMINARNI PREGLED I RANIJE U ELEKTRONSKOM OBLIKU).
  5. ODBRANA SEMINARSKIH RADOVA BIĆE NA DAN ISPITA.

Banja Luka, 30.05.2018. godine.                                                                                                                     Prof. dr Slobodan S. Župljanin