OBAVIJEST ZA VANREDNE STUDENTE II GODINE

-Osnovi ekonomije-

/akademska  2016/2017/

Poštovane kolege-ice!

Po nastavnom planu i programu Fakulteta za bezbjednost i zaštiuu, u sklopu predispitnih obaveza je i „obaveza“ izrade seminarskog rada. Vi ste dužni  uraditi seminarski rad kako bi ste mogli položiti ispit iz predmeta Osnovi ekonomije. Kada odaberete temu sa spiska neophodno je da naziv teme dostavite na meil: bosko.mandic@yahoo.com, kako bi istu odobrio za pisanje. Po izradi seminarskog rada, isti (ukoričen) dostaviti u studentsku službu do 01.06.2017. godine. Poslije ovog roka teme se neće primati.

Teme za seminarski rad 

 1. Pojam i razvoj ekonomije – teorije ekonomije
 2. Novac kao sredstvo razmjene
 3. Ravnoteža ponude i potražnje
 4. Potražnja i ponašanje potrošača
 5. Agregatna tražnja: potrošnja i investicije
 6. Međunarodna razmjena dobara i usluga
 7. Kretanje cijena
 8. Uticaj poreza na cijenu i količinu
 9. Ekonomske funkcije države u savremenim uslovima
 10. Privredni ciklusi i nezaposlenost – uloga stanovništva u razvoju države
 11. Proizvodnja kao najvažniji segment privrede
 12. Politika uvoza i izvoza
 13. Makroekonomski bilansi i mjerenje obima nacionalne proizvodnje
 14. Ekonomski principi
 15. Oblici nezaposlenosti sa posebnim osvrtom na nezaposlenost u BIH
 16. Monetarna i fiskalna politika savremene zemlje
 17. Uticaj troškova proizvodnje na formiranje cijene proizvoda
 18. Bankarstvo: ponuda i tražnja novca
 19. Agregatna tražnja: javna potrošnja i spoljna trgovina
 20. Makroekonomski pokazatelji
 21. Cijena koštanja, profit i profitna stopa
 22. Pravci u razvoju ekonomske misli
 23. Granice proizvodnih mogućnosti
 24. Zakon opadajućih prinosa
 25. Zajmovni kapital
 26. Tržišni mehanizam proizvodi i eksterni efekti
 27. Ciklična kretanja u privredi
 28. Proces reprodukcije
 29. Tranzicija (primjer Bosna i Hercegovina

Poštovane kolege-ice odabranu temu dostavite na meil: bosko.mandic@yahoo.com.

Doc. dr Boško Mandić