OBAVIJEST o javnoj odbrani doktorske disertacije

  1. Kandidat: Mr Zoran Kovačević
  2. Naziv teme: Kriminalistički aspekti istraživanja nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnim drogama u Bosni i Hercegovini.
  3. Mjesto odbrane: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Ul. Braće Podgornika broj 8. Banja Luka.
  4. Vrijeme odbrane: 08.05.2017. u 12,00 časova.

Doktorska disertacija biće dostupna javnosti na uvid od 03 – 28.04.2017. godine
u vremenu od 09,00 do 13,00 časova u biblioteci fakulteta i na internet stranici fakulteta.