Obavještavamo javnost da je kandidat Pepić Aleksandar iz Banje Luke, izradio završni rad na II (drugom) ciklusu studija – master rad na temu:
„Regrutovanje i selekcija kandidata za prijem u policiju.“

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u Biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu
Banja Luka, na adresi ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog radnog dana, narednih 15 (petnaest) dana,
u vremenu od 09,00 do 12,00 časova i na sajtu Fakulteta www.fbzbl.net u periodu od dana objave pa do 10.02.2018. godine.

Javna odbrana master rada obaviće se u svečanom Amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, dana 12.02.2018. godine
sa početkom u 10,00 časova.