Obavještavamo javnost da je Mr Radislav Jovičić završio doktorsku disertaciju pod nazivom „Sistem bezbjednosti i zaštite Elektroprivrede Republike Srpske“.

Javna odbrana doktorske disertacije obaviće se dana 06.07.2018. godine sa početkom u 11,00 časova na Nezavisnom univerzitetu u Banjoj Luci u svečanom Amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, ul. Braće Podgornika br. 8.

Doktorska disertacija će biti dostupna na uvid svoj zainteresovanoj javnosti u pisanoj i elektronskoj verziji u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka i na www.fbzbl.net , svakog radnog dana od 05.06.2018. godine do 05.07.2018. godine, u vremenu od 09,00 do 12,00 časova.

DEKAN
Prof. dr Slobodan S. Župljanin